Επεκτάσεις Paradox

Επεκτάσεις Paradox

Σε αυτή τη κατηγορία θα βρείτε επεκτάσεις συναγερμού paradox
Μέσω του πρωτοκόλλου επικοινωνίας BUS, Οι συναγερμοί paradox μπορούν να επεκταθούν με τη χρήση ασύρματων και ενσύρματων modules (VDM3,RTX3 ,IP 100 κτλ).

Tο Paradox PCS250G Module επικοινωνίας, μας παρέχει ασύρματη επικοινωνία για τους πίνακες της Paradox μέσω GPRS. Έχουμε αξιόπιστη και γρήγορη επικοινωνία μεταξύ του πίνακα και του κεντρικού σταθμού. Χρησιμοποιώντας τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, το PCS250G επικοινωνεί με το λογισμικό του κεντρικού σταθμού παρακολούθησης μέσω GPRS, εξασφαλίζοντας γρήγορη, αξιόπιστη, και σταθερή…
Ο Δέκτης Paradox RTX3 ειναι Συμβατός με τα κέντρα Esprit, Spectra SP, Digiplex και Digiplex EVO.32 ασύρματες ζώνες (μόνο με τα κέντρα Spectra SP και EVO).Ασύρματα χειριστήρια (8 με Esprit, 32 με SP, 999 με EVO).8 ασύρματα PGMs (μόνο με Digiplex EVO).Λειτουργεί με τα ασύρματα Paradox και τους πομπούς (περιφερειακά)…
Ο Τηλεφωνητής Paradox VDMP3 είναι συμβατός με τους συναγερμούς Paradox SP , Digiplex EVO , Magellan MG5000 , Magellan MG5050 με δυνατότητα κλήσης 5 προσωπικών τηλεφώνων στα SP 5500,6000,7000 ή 8 τηλεφώνων στα Digiplex EVO.αναφορά συμβάντων διάρρηξης, πανικού ή συναγερμού αναγγελίας φωτιάς, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα μηνύματα.Δυνατότητα απομακρυσμένης όπλισης αφόπλισης και ενεργοποίησης…
Το Paradox IP150 είναι ένα module δικτυακής επικοινωνίας που επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση ενός συστήματος συναγερμού.Μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης η με την εφαρμογη iParadox (smartphone)μπορούμε να χειριστούμε το σύστημα ασφάλειας οπλιση/αφόπλιση,παράκαμψη ζωνών κτλ.Το Paradox IP150 μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email για την κατάσταση του συναγερμού όπλιση,αφόπλιση,αλαρμ και…